Servis pojistných ventilů, Sempell, Bopp und Reuther, Bopp & Reuther, SIGAS - servis, montáže, údržba pojistných ventilů řízených i přímočinných, servis řídících přístrojů,
HomeNávrat na hlavní stránku SlužbyNaše služby, co nabízíme ReferenceNaše reference FotogalerieFotografie z našich akcí KontaktFotografie z našich akcí SIGATEST

Zde se dozvíte pár informací o principu našeho zařízení



SIGATEST

     SIGATEST je zařízení vyvinuté firmou SIGAS, určené pro kontrolu a seřizování otevíracích přetlaků přímočinných pojistných ventilů na pozici při přetlaku jištěného media nižším, než je přetlak otevírací. Dále lze zařízení použít pro zjištění zdvihu pojistných ventilů (dále jen PV). Použitím SIGATESTu odpadá nutnost zvyšování tlaku media při seřizování PV na hodnotu otevíracího přetlaku (dále jen OP) a samotné seřízení PV probíhá zpravidla při provozním tlaku media. Tím nedochází ke zbytečnému namáhání technologického zařízení a snižuje se i bezpečnostní riziko z toho vyplývající.
     Použitím zařízení SIGATEST odpadá nutnost demontáže PV z pozice a jeho přeprava do pověřené zkušebny k seřízení OP a jeho zpětná montáž na pozici. Tím dochází k finančním úsporám za nákladné těsnící prvky a případně i energeticky a ekonomicky výrazně náročné svářečské a žíhací práce. Samotná zpětná montáž PV do stávajícího systému vstupního a výstupního potrubí nemusí být z důvodu možných nepřesností při montáži potrubí a pnutí, způsobeného například zatížením výstupním potrubím, zcela bezproblémová.
     Zařízení SIGATEST se skládá z přídavného vzduchového válce se snímačem síly působící na vřeteno PV, řídícího pneumatického přístroje, A/D převodníku, laptopu, zdroje tlakového vzduchu a snímačů tlaku, dráhy a zvukové emise.
     Seřízení SIGATESTem lze provádět pouze na zcela funkčním PV. Pro co možná nejvyšší přesnost nastavení OP je důležitá těsnost sedlových ploch PV. Proto doporučujeme před seřízením PV provést jeho opravu. Další podmínkou pro provedení seřízení je dostupnost hodnoty středního průměru sedlové plochy (nikoliv nejmenšího průtočného průměru) a zajištění snímání hodnot systémového tlaku v reálném čase připojením tlakového čidla do systémoveho potrubí nebo jejich hlášením z dozorny technologického zařízení. Z těchto zjištěných hodnot se provádí výpočet K-Linie, dle které se provede vlastní seřízení OP.
     Na použití zařízení SIGATEST je vydáno souhlasné stanovisko ITI Praha, pobočka Hradec Králové, čj. 1235/06.02/06/15.07 ze dne 20.října 2006.
     Zařízení SIGATEST je alternativou k obdobným zařízením firem Furmanite-Trevitest, Sempell-Sesitest a Bopp&Reuther.
     Orientační cena seřízení OP běžného PV na přijatelně přístupné pozici zařízením SIGATEST se pro kalendářní rok 2010 pohybuje v rozmezí 3-5 tisíc Kč bez nákladů na dopravu.



Stáhněte si prezentační leták k SIGATESTu.

Prezentační leták v PDF


Grafické rozhraní obslužného programu SIGATEST

graf.jpg, 213kB


Výsledný protokol ze zařízení SIGATEST

protokol.jpg


Tabulka pro orientační určení, zda jsme schopni Váš pojistný ventil naším zařízením seřídit.
Internet Explorer.gif



Kalkulátor pro zjištění možnosti seřízení pojistného ventilu naším zařízením SIGATEST.
Kalkulátor pro zjištění možnosti seřízení pojistného ventilu naším zařízením SIGATEST


Pohled SIGATEST (1)

pohled 1.jpg


Pohled SIGATEST (2)

pohled 2.jpg


Pohled SIGATEST (3)

pohled 2.jpg


Další fotogtafie nasbírané během několika servisních akcí


Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.


SIGAS-CZ, s.r.o.

U Koupaliště 605
560 02   Česká Třebová

IČO: 27462552
DIČ: CZ27462552

Servis        - servis@sigas.cz

Napsali o nás...

Přečtěte si co o SIGATESTu napsali na serveru Tlakinfo...
tlakinfo.gif, 4,3kB
Zprávy firmy SIGAS s.r.o.
 
listopad-2002
Okamžitá technická pomoc při likvidaci následků pádu střechy v elektrárně (teplárně) Opatovice nad Labem, kde při pádu střechy došlo k poškození několika pojistných ventilů SiZ 1508.

průběh roků 2006 - 2007
Vývoj vlastního testovacího zařízení zvaného SIGATEST, pomocí kterého lze testovat pojistné ventily, při provozním přetlaku, bez nutnosti zvyšovat systémový tlak.
průběh roků 2008-2009
Technická spolupráce s německou firmou SEMPELL, která pro projekt "Kompletní obnova elektrárny Tušimice" dodávala nové technologie poprvé instalované v České republice.
2009
Technické vylepšení testovacího zařízení SIGATEST II, kde jsme vylepšili některé funkce, za účelem ještě přesnějšího stanovení otevíracího přetlaku.
2011
Byl zakoupen mobilní soustruh Unigrind MD 250, který byl prakticky okamžitě nasazen na našich servisních akcích.
2012
Přednáška na Tlak 2012, pro Asociaci pracovníků tlakových zařízení v Praze - přednáška konaná pro revizní techniky, dne 20.2.2012
Práva vyhrazena 2010
SIGAS-CZ, s.r.o.
Martin Dašek
webmaster